In de afgelopen vijf jaar hebben we niet stil gezeten. Er is hard gewerkt om bomen in de woestijn te planten. Hieronder zie je een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

2024: in juni gaat de eerste medewerker van onze stichting naar Marokko om contacten te leggen met de lokale bevolking en het gebied te verkennen.

2023: 500 leerlingen van Technasia hebben gewerkt aan de fognets met de Bollenstreek Technasia challenge.

2022: onze eerste fondsaanvragen zijn goedgekeurd bij o.a. Fonds Berger en KIEM

2021: we hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met University of the Desert

Onze belangrijkste ambitie in het tegen gaan van woestijnvorming is het ondersteunen van het wel bekende Great Green Wall initiatief. Met het aanplanten van nieuwe bossen ten zuiden van de Sahara wordt steeds verdere woestijn vorming in Afrika tegen gegaan.

De norm voor het aanplanten van de nieuwe bossen ligt op dit moment in gebieden waar 400ml+ regen per jaar valt. Met onze pilots kunnen wij aantonen dat die norm naar beneden geschaald kan worden waarmee er meer gebied beschikbaar komt om bossen aan te leggen en er meer gebied gered kan worden.

Het kopen/pachten van een stuk woestijn deze beplanten met bomen en deze voorzien van “nieuw” water (dan wel uit de lucht gevangen dan wel ontzout zeewater). Deze bomen moeten uitgroeien naar een nieuwe biotoop (dus geen productie bos) waardoor deze haar eigen nutriënten produceert en welke in de (nabije) toekomst aansluit op de Great Green Wall

De lokale bevolking zal actief betrokken worden door het aanstellen van een beheerder en assistent beheerder. 

Alle plastic componenten zoals schaduw netten en waterbakken zullen worden gemaakt van lokaal te recyclen afval. 

Test locaties

Momenteel hebben wij vier gebieden op het oog. Twee gebieden in Morocco (Tarfaya en de Draa rivier), één in Senegal (Saint Louise) en één in Botswana (Tsabong). In samenwerking met de Acadamic Consultancy Teams (ACT’s) van Wageningen Universiteit zal er één gebied worden geselecteerd.

Bij ons staat samenwerking en innovatie hoog in het vaandel. Daarom hebben wij samengewerkt met de WUR om een projectplan te ontwikkelen. De studenten hebben onderzoek verricht naar de mogelijkheden om een agroforestry systeem op te richten in de Nenet regio in Senegal en de Tarfaya regio in Marokko. De resultaten van hun project zijn hieronder weergegeven.

Wij gaan agroforestry systemen planten in de droogste gebieden van Afrika, waar we de bevolking er het meest mee kunnen helpen. Wegens dit gebrek aan water moet er extra water worden verzameld en de verspilling worden geminimaliseerd. Dit doen we aan de hand van innovatieve technieken.

Alle technieken hebben hun eigen voordelen en uitdagingen. We werken samen met designers en bestaande bedrijven om de beste tools te ontwikkelen om de geplante bomen de beste start te geven.

Op arme, zanderige grond is het slecht groeien. Door de grond te verrijken met andere grondsoorten, zoals klei, ontstaat een grondtype dat minder verstuift en beter vocht vasthoudt. Ideaal voor beginnende plantengroei.

Dit systeem uit Amerika is een mooie standalone unit, haalt water uit de lucht. De energie die daarvoor nodig is krijgt hij uit zonnepanelen.

Water uit de lucht: een eeuwenoud systeem (de Romeinen hadden al een rudimentair systeem in Frankrijk) vangt vocht uit de lucht met een fijnmazig visnet.

Technasium Drunen schooljaar 23/24

Om de boom in zijn eerste jaar te helpen wordt er water bij gedruppeld via een 30 liter kartonnen tank. De tank lost in jaar 2 geleidelijk op.

Wol wordt al eeuwen gebruikt om de grond vochtig te houden. Nieuw is het idee om wol eerst te bewerken voor nog hogere vocht opname en deze verticaal in de grond te boren.

Technasium Cuijk college jaar 22/23
Technasium Barneveld college jaar 22/23
Technasium Cuijck college jaar 23/24

Gun een watermaker een tweede leven! Scheep watermakers kunnen vaak nog prima irrigatie water produceren, mits genoeg stroom en met een paar zonnepanelen is daar in de woestijn genoeg van. Water uit de zee en ontzilt

Hoge School Utrecht college jaar 23/24

Zouden autonoom varende bootjes water kunnen halen uit de monding van de rivier 100+km verderop? Aangedreven door een zonnepaneel en bestuurd door een gps?

Technasium Alphen aan de Rijn 22/23 & 23/24

Fog- of mistnetten worden al gebruikt om water te verzamelen in droge, maar mistige gebieden. Onderzoekers van het instituut voor technologie in Zürich hebben een waterzuiverende laag aangebracht op de netten, wat 94 procent van de vervuiling uit het water kon zuiveren. Het water is nog net niet drinkbaar, maar we zijn zeker op weg om drinkbaar water uit de lucht te halen!

We werken samen met universiteiten, hoge scholen en middelbare scholen om samen ideeën te ontwikkelen en plannen op te stellen. Wij leren eindeloos van de frisse blik van de nieuwe generatie, en zij krijgen de optie om mee te werken aan een project dat daadwerkelijk toegepast gaat worden.