Bomen in de Woestijn

Stichting Duurzame Innovatie is vijf jaar geleden opgericht met als belangrijkste ambitie verdere woestijnvorming in de wereld tegen te gaan. Als mens en wereld burger zien wij het als onze plicht om de gebieden die door de effecten van klimaat verandering niet langer bewoonbaar zijn te herstellen en te ondersteunen.

The Great Green Wall

Onze belangrijkste ambitie in het tegen gaan van woestijnvorming is het ondersteunen van het wel bekende Great Green Wall initiatief. Met het aanplanten van nieuwe bossen ten zuiden van de Sahara wordt steeds verdere woestijn vorming in Afrika tegen gegaan.

De norm voor het aanplanten van de nieuwe bossen ligt op dit moment in gebieden waar 400ml+ regen per jaar valt. Met onze pilots kunnen wij aantonen dat die norm naar beneden geschaald kan worden waarmee er meer gebied beschikbaar komt om bossen aan te leggen en er meer gebied gered kan worden.

Doelstellingen:

Het kopen/pachten van een stuk woestijn deze beplanten met bomen en deze voorzien van “nieuw” water (dan wel uit de lucht gevangen dan wel ontzout zeewater). Deze bomen moeten uitgroeien naar een nieuwe biotoop (dus geen productie bos) waardoor deze haar eigen nutriënten produceert en welke in de (nabije) toekomst aansluit op de Great Green Wall

De lokale bevolking zal actief betrokken worden door het aanstellen van een beheerder en assistent beheerder. 

Plus dat alle plastic componenten zoals schaduw netten” en waterbakken zullen worden gemaakt van lokaal te recyclen afval-plastic. 

Test locaties:

figuur 1, Kaart van de potentiële locaties

Momenteel hebben wij vier gebieden op het oog. Twee gebieden in Morocco (Tarfaya en de Draa rivier), één in Senegal (Saint Louise) en één in Botswana (Ngamiland). In samenwerking met de Wageningen Universiteit zal er één gebied worden geselecteerd.

Hoe dit te bereiken

figuur 2, Schematische tekening van verschillende technieken om bomen te kunnen planten in de woestijn. 

Bij het planten van bomen in droge gebieden moeten de zaailingen kunnen overleven tot een volwassen stadia waarin de wortels het grondwaterpeil bereikt hebben. Bij het planten van de zaailingen zullen verschillende technieken worden toegepast om de overlevingskans te vergroten. Een schematische tekening geeft deze verschillende technieken weer.


Source

Sponsh
Fog Nets
Growwbox
Wolkorrels
Desert Contro

Ideeën die we steunen:

Het stimuleren van duurzaam leven in de breedste zin.

Het promoten van duurzame innovaties.

Het vinden van scholen die partner willen zijn in het verder uitwerken en testen van duurzame projecten. Zo werkt de stichting reeds samen met een tiental Technasia in Nederland.

Het vinden van financiële middelen om innovaties een goede start te geven. Zo heeft de stichting voor één van de innovaties subsidie gekregen uit het fonds “duurzame innovatie Amersfoort”.

Het vinden van partners vanuit het principe “samen staan we sterk”.