10 juni, Clean-up bij Kasteel Heeswijk!

10 juni 2023, om 09:30 maken wij een deel van de Aa schoon! In opdracht van Waterschap Aa en Maas organiseren wij een cleanup als onderdeel van hun publieksevenement. Deze dag zijn er leerzame activiteiten voor jong en oud, en zoeken wij vrijwilligers die met ons de Aa een stukje schoner willen maken! Help jij ons ook mee?

Stichting Duurzame Innovatie is vijf jaar geleden opgericht met als belangrijkste ambitie om de kwetsbare natuur in onze leef omgeving te beschermen en te versterken.

Waar we voor staan:

Natuur inclusieve samenleving: Als stichting zetten wij ons in voor een natuur inclusieve samenleving. Dit doen we door actief aan de slag te gaan op plekken waar de impact van menselijk handelen op onze natuur het zichtbaarst is. Hiermee proberen we bewustwording rondom het probleem te vergroten en kennis hierover te delen en te versterken.

Klimaat weerbaarheid: Als stichting zetten wij ons in om de weerbaarheid van kwetsbare natuur te versterken. Ontbossing door extreem weer, verdroging en verzuring van de grond is een belangrijk hedendaags thema en woestijn vorming heeft impact op gemeenschappen over de gehele wereld. Nu kunnen we er nog iets aan doen maar ons window of opportunity sluit zich snel.

Educatie: Niet alleen in het veld zijn wij te vinden, ook in de klaslokalen geven wij gastlessen waarbij we scholieren meenemen in de dagelijks praktijken waar we ons mee bezighouden. We dagen studenten uit om mee te denken naar oplossing en nemen ze mee het veld in om de problemen met eigen ogen te zien.

Onze projecten:

Canal
Clean-Up’s

Tijdens onze Canal Clean Up’s werken we met tientallen vrijwilligers samen om onze binnen en buitenwateren zwerfafval vrij te maken. Op deze manier ontzien we onze natuur en voorkomen we dat schadelijk afval als plastic zich vrijelijk in het milieu kan verspreiden.

Bomen in de woestijn

Met ons innovatieve Bomen in de woestijn project is het onze belangrijkste ambitie om verdere woestijnvorming in de Zuidelijke Sahara tegen te gaan door bossen aan te planten en een zogenaamde The Great Green Wall te creëren. Echter is verdroging, verzuring en de impact op natuur ook aanwezig in Nederland’s eigen natuurgebieden. Daarom moeten we ook lessen

Klimaat
educatie

Knowledge is Power, kennis is macht, iets waar we met Stichting Duurzame Innovatie heilig in geloven. Daarom zien wij educatie als een essentieel instrument om verandering teweeg te brengen. Met verschillende Technasia werken wij samen om toekomst bestendige oplossingen vorm te geven, en we dagen de denkers en uitvoerders van morgen uit om nu vast de huidige problemen aan de slag te gaan.


Neem contact op

Laten we samenwerken!

Wie zijn wij:


“Met mijn achtergrond in sustainable value chain management kan ik een positieve bijdrage leveren in de balans tussen natuur en samenleving.”

— Sigrid van de Water, Project manager

“Een groene woestijn? Laten we het proberen!”

— Emma van Dun, Transitie manager bomen
in de woestijn

Raad van advies:


“Als zoon van een agrarisch ondernemer vind ik natuur versterken enorm belangrijk. Een ecosysteem herstellen en onderhouden is van immens belang voor lokale voedselproductie.  Dat is waarom ik dit initiatief een zeer warm hart toedraag.’.”

— Dave Clemens, Duurzaam ondernemer

“Voorheen projectmanager in het bedrijfsleven, werk ik sinds een paar jaar als zelfstandig houtbewerker / interieur designer. Mijn fascinatie voor hout gaat voorbij aan de plank in de winkel maar start in het bos.
Het onmogelijke mogelijk maken dat doe ik met mijn handen, en als lid van Raad van toezicht.”

— Michiel de Jong, Ondernemer/designer

Onze partners: