Stichting Duurzame Innovatie is vijf jaar geleden opgericht met als belangrijkste ambitie om de kwetsbare natuur in onze leef omgeving te beschermen en te versterken.

Waar we voor staan:

Natuur inclusieve samenleving: Als stichting zetten wij ons in voor een natuur inclusieve samenleving. Dit doen we door actief aan de slag te gaan op plekken waar de impact van menselijk handelen op onze natuur het zichtbaarst is. Hiermee proberen we bewustwording rondom het probleem te vergroten en kennis hierover te delen en te versterken.

Klimaat weerbaarheid: Als stichting zetten wij ons in om de weerbaarheid van kwetsbare natuur te versterken. Ontbossing door extreem weer, verdroging en verzuring van de grond is een belangrijk hedendaags thema en woestijn vorming heeft impact op gemeenschappen over de gehele wereld. Nu kunnen we er nog iets aan doen maar ons window of opportunity sluit zich snel.

Educatie: Niet alleen in het veld zijn wij te vinden, ook in de klaslokalen geven wij gastlessen waarbij we scholieren meenemen in de dagelijks praktijken waar we ons mee bezighouden. We dagen studenten uit om mee te denken naar oplossing en nemen ze mee het veld in om de problemen met eigen ogen te zien.

Wat we doen:

Bomen in de woestijn

Met ons innovatieve Bomen in de woestijn project is het onze belangrijkste ambitie om verdere woestijnvorming in de Zuidelijke Sahara tegen te gaan door bossen aan te planten en een zogenaamde The Great Green Wall te creëren. Echter is verdroging, verzuring en de impact op natuur ook aanwezig in Nederland’s eigen natuurgebieden. Daarom moeten we ook lessen geven in Nederland.

Canal
Cleanups

Tijdens onze Canal Cleanups werken we met tientallen vrijwilligers samen om onze binnen en buitenwateren zwerfafval vrij te maken. Op deze manier ontzien we onze natuur en voorkomen we dat schadelijk afval als plastic zich vrij in het milieu kan verspreiden.

Kletsnatte Oplossingen

Knowledge is Power, kennis is macht, iets waar we met Stichting Duurzame Innovatie heilig in geloven. Daarom zien wij educatie als een essentieel instrument om verandering teweeg te brengen. Met verschillende Technasia werken wij samen om toekomst bestendige oplossingen vorm te geven, en we dagen de denkers en uitvoerders van morgen uit om nu vast de huidige problemen aan de slag te gaan.


HELP MEE MET ONZE CANAL CLEANUPS!

Doe jij, je collega’s, je vrienden en je familie mee met een van onze cleanups? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die met ons de Nederlandse kanalen en rivieren een stukje schoner willen maken!

Mocht je geïnteresseerd zijn meld je dan hieronder aan en dan zorgen we samen voor een schonere en gezondere natuur en leefomgeving.

Leven in een buurt zonder zwerfafval. Dat is niet alleen fijn, het is onmisbaar voor een veilig en gezond leven. Daarom is het belangrijk dat we werk maken van een schone leefomgeving. We kunnen allemaal een steentje bijdragen. Ook gemeentes, bedrijven, ondernemers, verenigingen en ngo’s. In het manifest voor een Schone Leefomgeving beloven we onze planeet te beschermen tegen zwerfafval. Zodat we nu én later in een schone leefomgeving wonen. ONDERTEKEN JIJ HEM OOK?

Laten we samen werken

Wie zijn wij?

Ontmoet onze werknemers en raad van advies

Franz Bertenbreiter

Onderzoeker Bomen in de Woestijn

I am very happy to work on the Trees in the Desert project because I feel I am contributing to the lives of people direly affected by climate change who do not have access to basic human needs. Moreover, combining different fields of expertise, such as design, technical innovations, social, and ecological sciences, gives me a sense of truly using a holistic approach that can generate positive change in the world.

Davide Tita

Onderzoeker Bomen in de Woestijn

Ik ben gepassioneerd over het vinden van op natuur gebaseerde oplossingen in droge en halfdroge gebieden om een betekenisvolle impact te creëren in gebieden waar klimaatverandering ernstige uitdagingen met zich meebrengt.

Ellis Haarsma

Projectmanager

Met mijn achtergrond in milieustudies en een passie om een positieve impact te maken in Nederland en het buitenland, zet ik me graag in voor een groenere toekomst.

Martine Prins

Projectmanager

Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan een positieve impact op de wereld. Met mijn achtergrond in media hoop ik een brug te slaan tussen goede duurzame initiatieven en het publiek, om zo bewustwording te creëren en aan te zetten tot actie.

Sigrid van de Water

Raad van advies

Met mijn achtergrond in sustainable value chain management kan ik een positieve bijdrage leveren in de balans tussen natuur en samenleving.

Michiel de Jong

Raad van advies

Voorheen projectmanager in het bedrijfsleven, werk ik sinds een paar jaar als zelfstandig houtbewerker / interieur designer. Mijn fascinatie voor hout gaat voorbij aan de plank in de winkel maar start in het bos.
Het onmogelijke mogelijk maken dat doe ik met mijn handen, en als lid van Raad van toezicht.

Dave Clemens

Raad van advies

Als zoon van een agrarisch ondernemer vind ik natuur versterken enorm belangrijk. Een ecosysteem herstellen en onderhouden is van immens belang voor lokale voedselproductie.  Dat is waarom ik dit initiatief een zeer warm hart toedraag.

Mathilde Lindeman

Raad van advies

Mijn ervaring als projectmanager voor bomen in de woestijn heeft me in staat gesteld om diepgaand inzicht te krijgen in de complexe uitdagingen op het gebied van milieubeheer en duurzaamheid. Ik kijk ernaar uit om mijn bijdrage te leveren aan het verder bevorderen van onze missie.”

Dit zijn partners van Bomen in de Woestijn:

Dit zijn partners van de Canal Cleanup: